Kurland honey
Kooperatīvā sabiedrība

Kontakti

E-pasts

kurlandhoney@gmail.com


Artūrs Grudovskis

Tel.  +371 27220931

Kaspars Krūmiņš

Tel. +371 29172567

Rekvizīti

KURLAND HONEY

Kooperatīvā sabiedrība

Reģ. nr.: 44103138201

PVN maksātāja reģ. numurs LV44103138201

Banka :  SEB banka
Konts: LV07UNLA0055001219845
Bankas kods UNLALV2X


Juridiskā adrese : Jelgava, Dobeles iela 40-1 , LV 3001 , Latvija