LLKA biedru pulkā uzņemts biškopības nozares kooperatīvs “Kurland Honey”


Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) valdes sēdē vakar, 9.jūnijā, tika uzņemts jauns kooperatīvs “Kurland Honey”, kas pašreizējo LLKA biedru sastāvu papildināja ar līdz šim LLKA nepārstāvētu nozari – biškopību un medus ražošanu.

Kooperatīvā sabiedrība “Kurland Honey” ir dibināta aizvadītā gada sākumā – 2020.gada 17.janvārī, apvienojoties septiņiem medus ražotājiem, ar mērķi eksportēt saražoto medu. Kooperatīvs šobrīd ir lokāls, jo tajā darbojas medus ražotāji no Auces un Saldus novadiem.

Kā pastāstīja kooperatīva “Kurland Honey” valdes priekšsēdētājs Artūrs Grudovskis, valdes sastāvā šobrīd darbojas visi biedri. Kooperatīvs ir atvērts jaunu biedru uzņemšanai, taču ar nosacījumu, ka medus kvalitātei ir jābūt augstai un līdzvērtīgai jau esošo biedru saražotajai produkcijai, lai to eksportējot, nevajadzētu saskarties ar papildus sarežģījumiem.

Kooperatīvs “Kurland Honey” ir jau trešais kooperatīvs, kurš šā gada pirmajā pusgadā tiek uzņemts LLKA. Pirms tam LLKA iestājās divi liellopu gaļas kooperatīvi – “GreenBeef.Lv” un “Latvijas Liellops”.

LLKA biedru pulkā uzņemts biškopības nozares kooperatīvs “Kurland Honey”

Biškopībā minimālais kooperatīva biedru skaits samazināts līdz 5 personām


Biškopības nozarē minimālais kooperatīva biedru skaits samazināts no 10 personām uz piecām. Grozījumi kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumos veikti, lai veicinātu biškopju sadarbību tieši medus eksporta attīstībā. Pagaidāmi interesi par kooperatīva statusu izrādījis viens kooperatīvs.
Dobeles novada Vītiņu pagasta zemnieku saimniecībā "Lielvaicēni" nelielā meža ielokā biškopis Artūrs Grudovskis izrāda savus bišu stropus. Medus sezona teju jau noslēgusies, bet stropos vēl sanests pēdējais viršu medus. Pērn Artūrs kopā ar citiem reģiona biškopjiem nodibināja pirmo biškopības kooperatīvu "Kurland Honey", kas orientēts tieši uz eksportu, un apvienoties nepieciešams, lai nodrošinātu vajadzīgo apjomu un kvalitāti.
"Kooperatīvs kā tāds ir radīts, lai atvieglotu [realizēt] pārprodukciju, kas ir Latvijā. Kooperatīva biedri eksportē medu jau vairāk nekā desmit gadus, un katram ir sava un dažāda pieredze. Bet tā pieredze liecināja, ka ir jāapvienojas. Šobrīd tiešām mums ir vieglāk komplektēt kravas. Protams, ka eksports tikai veicina attīstību.
Šādu biškopju, kas ir gatavi piedalīties šādā kooperatīvā, orientēties tikai uz eksportu un ražot kvalitatīvu un daudz produkcijas, Latvijā nemaz tik daudz nav (..)," atzina biškopis.
Kooperatīvs gadā eksportē vairāk nekā 100 tonnas medus, populārākie Latvijas medus produkcijas galamērķi ir Polija, Vācija, Francija, Zviedrija un Somija. Kopš kooperatīvs nodibināts, tā biedru skaits pagaidām nav pieaudzis, kas savukārt liedza kooperatīvam nokārtot atbilstību, jo patlaban tajā ir vien piecas saimniecības. Taču statuss nepieciešams, lai arī biškopības kooperatīvs varētu pretendēt uz dažādām atbalsta iespējām, stāstīja Grudovskis.
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) izpilddirektore Linda Uzkalne norādīja, ka nupat spēkā stājušies grozījumi Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumos. Izmaiņas citstarp paredz, ka biškopības nozares kooperatīvajām sabiedrībām minimālais biedru skaits ir piecas personas līdzšinējo 10 personu vietā.
"Pirms gada vai pusgada organizējām apmācības kooperāciju jomā sadarbībā ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi. Šajās apmācību grupās ļoti aktīvi iesaistījās biškopji, līdz ar to tas secinājums bija tāds, ka viņiem šī tēma ir ļoti aktuāla, kooperēties viņi grib, bet šobrīd diezgan kūtra tā darbība, lai tiktu līdz reālai kooperācijai.  Līdz ar to šis ir tāds jauns virziens... Bet kooperatīvi var strādāt bez šīs atbilstības izvērtēšanas.
Bet, ja kooperatīvs iziet atbilstības izvērtēšanu un izpilda visus  kritērijus, tad, pirmkārt, tā ir viņam piekļuve pie dažāda veida Eiropas Savienības atbalsta mehānismiem,
un, otrkārt, tas ir kā sava veida garants lauksaimniekam, ka tas ir kooperatīvs, kam var uzticēties, jo tas tomēr ir izgājis papildu atlases sietu," sacīja Uzkalne.
Tiesa gan, uz kādu atbalstu jaunais kooperatīvs biškopībā varēs pretendēt tikai nākamajā gadā, jo jaundibināto kooperatīvu atbilstību ik gadu asociācija izvērtē martā.

Biškopībā minimālais kooperatīva biedru skaits samazināts līdz 5 personām